Visie

Het Sint-Calasanz-Instituut: een vreemde naam ? Visie

Onze school draagt de naam van Jozef Calasanz, de patroonheilige van ons schoolbestuur, de congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar.

De Zusters van Vorselaar zijn een actieve, niet-contemplatieve congregatie.

In de provincies Antwerpen, Brabant en Limburg stichtte de congregatie in heel wat parochies christelijke scholen die vanaf ca. 1850 tot de recente invoering van gemengd onderwijs enkel voor meisjes toegankelijk waren. Zij participeerde, samen met andere congregaties, in belangrijke mate aan de uitbouw van het katholiek meisjesonderwijs in Vlaanderen.

Wij willen, geïnspireerd door het christelijk opvoedingsproject van de Zusters van Vorselaar, jongeren begeleiden op hun weg naar volwassenheid.

Het opvoedingsproject is sterk geïnspireerd door de stichter-bezieler van de congregatie, Lodewijk Vincent Donche. Hij was een man van hoop en leefde vanuit een bewogenheid die andere mensen in beweging zette.

Donche nam Jezus als voorbeeld en koos uit het evangelie een zestal basishoudingen als pijlers voor zijn opvoedingsproject.

Hij beklemtoonde dat goede opvoeding: Visie

  1. gericht is op het leven van concrete kinderen of jongeren                                                                                  Visie GVBS Sint-Calasanz - LOGO SC
  2. streeft naar een totale persoonsvorming
  3. getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten
  4. steunt op een persoonsbevorderende relatie
  5. een bijzondere zorg betoont voor geloofsopvoeding
  6. veel van haar kracht haalt uit de samenwerking en communio.

Vanuit het opvoedingsproject van de congregatie hebben we onze opdrachtverklaring uitgeschreven.
(Je kan dit terugvinden in onze schoolbrochure)

Privacyverklaring Visie

Visie GVBS Basisschool Sint-Calasanz

Visie GVBS Sint-Calasanz - Lagere School

Visie GVBS Sint-Calasanz - Stippe Stappe Kleuterschool

Visie GVBS Sint-Calasanz - Schooltje in't Groen