Organisatie schooluren

Schooluren

Les- en speeltijden

voormiddag  :
08.40 uur : begin van de lessen
12.15 uur : einde van de lessen
namiddag   :
13.25 uur : begin van de lessen
15.30 uur : einde van de lessen

AANDACHT : vrijdag eindigen de lessen om 15u.      

De speeltijden :
Voormiddag:      10.25 u. – 10.40 u.
Namiddag:         15.15 u. – 15.30 u.

Organisatie schooluren - lesuren - Sint-Calasanz

Organisatie schooluren

’s Morgens open om 8.00 u.
’s Avonds gesloten om 16.00 u.
Op woensdagmiddag gesloten om 12.15 u.
Kinderen kunnen buiten deze uren terecht in de 
voor- en naschoolse opvang, ingericht door kinderopvang “Dolfijn”.
(voor verdere inlichtingen: 03/411 14 48)

Buiten de lesuren is er toezicht op de speelplaats vanaf het openingsuur en tot bij het vertrek van de kinderen na schooltijd.
Tijdens de middagpauze is er toezicht op alle kinderen die op de school aanwezig zijn.

Wanneer kinderen om bepaalde redenen ’s middags of ’s avonds pas later kunnen worden opgehaald, verwittig je best de leerkracht of de directie. Raad je kind ook aan op het bureel binnen te komen wanneer het niet weet waarheen of wanneer er niemand is om hen af te halen.
Zo voorkomen we dat het kind in paniek raakt.
GVBS Sint-Calasanz : 03 481 97 43
Contacteer ons.

Organisatie schooluren - Sint-Calasanz

Organisatie schooluren - Lagere School

Organisatie schooluren - Lagere School

Organisatie schooluren - Schooltje in 't Groen