Op vrijdag 23 oktober 2020 is het Dag van de Jeugdbeweging.
We roepen die dag alle kinderen en jongeren op om in jeugdbewegingskledij naar school te trekken om te laten zien dat ze fier zijn om in een jeugdbeweging te zitten.