Kijk- en babbeldag voor kleuters die instappen na de kerstvakantie, op 1 februari en na de krokusvakantie!

SIG 11 DECEMBER