Beste ouders,

Na een schoolvakantie maken we er de gewoonte van om onze kinderen te controleren op luisjes.
Voortaan zal dit niet meer gevraagd worden via een brief maar via het gebruikelijke Google-formulier.
U kan het formulier hieronder terugvinden.