Onze school gaat dit jaar nog gerichter op luizen controleren door het opstellen van een ‘luizenplan’ in samenwerking met het CLB.
Na elke vakantie vragen we via een luizenbrief aan de ouders om allereerst zelf te controleren.
In de daaropvolgende week gaan onze luizenjuffen ook de haartjes controleren op de gang, dit omwille van de privacy. Dank voor jullie medewerking!
Samen maken we werk van een gezonde school.

Meer info kan je vinden op: http://www.vclb-koepel.be/leerlingen-en-ouders/informatie-over/luizen2