Beste ouder(s),

In de kleuterklas ontwikkelen kinderen zich al spelend, ze leren omgaan met anderen en ze ontdekken zichzelf en de omgeving. We nemen even tijd om de ontwikkeling van uw kind te bespreken.

Daarom kunnen jullie op woensdag 24 oktober 2018 of op donderdag 25 oktober 2018 vrijblijvend terecht bij de juf in SIG.

Al onze ouders ontvangen een formulier via mail.
Via een formulier kunnen jullie je voorkeur geven. We werken met blokken. Kies minstens 1 blok uit, waar je voorkeur naar uit gaat. Indien je meerdere blokken kan, heel graag aanduiden. Dat vergemakkelijkt de planning, waarvoor veel dank. Zo kunnen we een planning opmaken waar iedereen zich in kan vinden.
(Gescheiden ouders, of ouders die beide een formulier krijgen toegestuurd,  spreken samen af wie het formulier terug stuurt en wanneer ze samen naar het oudercontact kunnen komen.)
Nadine en ik overleggen zeker zodat we broers en zussen aansluitend plannen.
Een oudercontact is geen kindercontact en daarom willen we u vragen om uw kind niet mee te brengen .

Je krijgt nadien een mailtje met je afspraak.

Alvast bedankt,
de juffen